Dodaj komentarz

Po Pani zapytaniu sytuacja została przetestowana. Działa. Tylko uruchomic trzeba jako administrator! Czyli prawym klikamy na ikonkę i wybrać "Uruchom z prawami admin..." Zalecane jest ustawienie ptaszku "Uruchom jako Administrator" na zakładce "właściwości ikonki"->"Kompatybilność"