Do pobrania

Pobierż bezpłatną wersje testową

Salon-vTEST.exe Jak zainstalowac i uruchomic program
UWAGA! Uruchom jako administrator!
Program w wersji testowej jest bezpłatny i przeznaczony do zapoznania się z interfejsem i funkcionalnością. Od wersii pełnej różni się tylko ograniczoną ilośćią wpisów do tablicy głównej do 300 wpisów oraz do bazy klientów do 200 wpisów. Również nie wymaga podłączonego pendrajwu-"kluczu".

 

Programy narzendziowe

Upd.exe Program narzędziowy "Upd.exe" jest potrzebny do automatycznej instalacji nowych wersji programu. Zapisz go do folderu gdzie jest zainstalowany "Salon.exe"
SLVD.exe Program narzędziowy Salon Last Version Downloader "SLVD.exe" potrzebny do ręcznej instalacji nowych wersji. Zapisz go do folderu gdzie jest zainstalowany "Salon.exe"
gds32.dll Awaryjnie !!! Czasami Windows 10 wyskakuje komunikat "plik bazy danych nie znaleziono" oraz "transaction is not active". Prosze sprawdzicz czy plik gds32.dll znajdyje się w katalogach "C:\Windows\SysWOW64\" oraz "C:\Windows\system32\" jednocześnie
FireBird.exe SUBD Firebird. System sterowania bazą danych Firebird. Niezbędny program narzędziowy. Znajduje się w pakiecie instalacyjnym. UWAGA! Uruchom jako administrator!"

 

Aktualizacje

Plik salonupdate-v1.605-setup.7z

-zajmuje mniej miejsca w pamięci

Plik salonupdate-v1.604-setup.7z

-Zoptymizowano algorytm działania
-Poprawiono czas trwania usługi
-Poprawiono DZIEŃ WOLNY w tablice tygodniowej
-Poprawiono algorytm wykorzystania bonusu
-Czciąka powruczyła
-Kwota zapłaty znowu po prawej
-Pozpstałe małe poprawki...

Plik salonupdate-v1.603-setup.7z

-Opcja ustawienia wysokości komórki

Plik salonupdate-v1.602-setup.7z

UWAGA! przed instalacją stworz kopię zapasową bazy danych!
-Przyspieszone działanie,
-Przeciągnij myszką tablicę główną do potrzebnej godziny
-historie wyniesiono w osobny plik
! UWAGA ! wrócenie do poprzedniej wersji wymaga powrót do zachowanej wcześniej bazy danych.

Plik salonupdate-v1.600-setup.7z

Dodane
- operacje WYTNIJ, KOPIUJ, WKLEJ, USUŃ można wykonywać klawiaturą CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V, CTRL+Del
Poprawione
- godzina wizyty w SMS- Poprawione Proces tworzenia kopji zapasowych
- Godzina wpisu w wyszukiwarce
- Pozycjonowanie kursora w Tab. gł. przy podwójnym kliknięciu na wpis w wyszukiwarce
Drobne poprawki

 

Plik salonupdate-v1.599-setup.7z

Poprawiono błąd "List index out of bounds" w tablice tygodniowej i miesięcznej. Błąd pojawiał się kiedy w ustawieniach tablicy głównej wybieraliśmy późniejszą godzinę startu, ale wcześniej jest zapisany klient.

Plik salonupdate-v1.598-setup.7z

Dodana możliwość zaznaczenia godzin w tablice głównej. Teraz tablica może wyświetlać godziny od 00:00 do 23:30. Wybierz  ustawienia->tablica główna->godziny

Plik salonupdate-v1.597-setup.7z

Poprawiona opcja ADMINISTRATOR GŁÓWNY

Plik salonupdate-v1.596-setup.7z

Drobne poprawki.

Plik salonupdate-v1.595-setup.7z

Dostęp do statystyki i ustawień wymaga hasła administratora

Plik salonupdate-v1.593-setup.7z

-wprowadzono niektóre poprawki kodu 

Plik salonupdate-v1.592-setup.7z

- w tablica urlopuw wyświetlają się wszyscy
- wskazówka dostępnej aktualizacji

Plik salonupdate-v1.591-setup.7z

Program do salonu fryzjerskiego v1.591
-Dodana Tablica "Plan urlopów"
-Urlop pracownika widoczny w Tablice główney na różowo
-Zoptymizowano i poprawiono tablicę historii
-W oknie rejestracji powiększono maksymalny czas trwania usługi z 5 do 10 godz.
-Kalendarz ma dodatkowe przyciski "zeszły/następny miesiąc/tydzień" w tablice miesięcznej/tygodniowej
 

Plik salonupdate-v1.58-setup.7z

Dodano pole "Data zwolnienia fryzjera"
Podwójnym klikiem na imię w wyszukiwarce przejdziemy teraz na odpowiednij wpis w tablice głównej

Plik salonupdate-v1.57-setup.7z

Poprawiono skrypt wysyłania SMS. 
Nastąpiła zmiana interfejsu głównego okna

Plik salonupdate-v1.55-setup.7z

Zmiana wyglądu głównego okna
Optymizacja kodu - przespieszenie działania programu
Dopracowano i ułatwiono grafik tygodniowy i miesięczny

Plik salonupdate-v1.54-setup.7z

Poprawiono wyliczenie bonusu klienta
Dodano historia wykorzystania bonusu

Plik salonspdate-v1.53-setup.7z

-ustawienia przeniesione z pliku "salon.ini" do bazy danych
-dodano opcję "Wyłączyć wymagania PIN"
-dodano opcję "Zajęty cały dzień"
-dodano opcję sterowania wskaźnikiem wielokrotnego wpisu osobno dla tabeli mieśięcznej, tygodniowej, ogulnej
-poprawiono podliczenie kosztów zużytych kosmetyk

Plik salonupdate-v1.51-setup.7z

Dodano tabele tygodniową oraz tabele miesięczną. Ciały tydzień bądz miesiąc fryzjera przed oczami.

Plik salonupdate-v1.50-setup.7z

Kopie zapasowe od teraz są zapakowane. Dodano opcję "restore" bazy danych bezpośrednio z programu.

Plik salonupdate-v1.49-setup.7z

Zmiana funkcji wysyłki SMS powiadomienia

Plik salonupdate-v1.46-setup.7z

Poprawione algorytm tworzenia kopji bezpieczeństwa bazy danych.
Dodana opcja wysyłania potwierdzenia rejestracji klienta. Ustawienia->SMS przypominania

Plik salonupdate-v1.45-setup.7z

osobne okno do wyswietlenia SMS odpowiedzi klientów po wysłanym przypominaniu

Plik salonupdate-v1.44-setup.7z

Poprawiono reakcje programu przy braku połączenia z internetem.

Plik salonupdate-v1.43-setup.7z

stabile

Plik salonupdate-v1.42-setup.7z

Dodano ppole cena towaru

Plik salonupdate-v1.41-setup.7z

15.12.2015
-dodano łączną tablice na zakładce Statystyka -> Statystyka ogólnie.
-dodano opcje podświetlenia bieżącej godziny w tablice głównej.

Plik salonupdate-v1.38-setup.7z

11.12.2015
v1.38
- Poprawiono wewnętrzne scieżki aktualizacji